Budżet obywatelski – z myślą o obywatelach

W Polsce coraz więcej słyszy się o budżetach obywatelskich – wyjątkowym sposobie na zagospodarowanie miejskich pieniędzy według realnych potrzeb ich mieszkańców. Na czym jednak to polega i jak można zaangażować się w tę sprawę? Oraz przede wszystkim – czy warto?

Warta uwagi inicjatywa

Takie inicjatywy jak budżet obywatelski zdecydowanie są warte uwagi, ponieważ pozwalają aktywnie zmieniać rzeczywistość. Wszystko rozpoczyna się od składania wniosków przez mieszkańców. Wystarczy mieć pomysł i opisać go we wniosku – można tutaj także liczyć na pomoc przydzielonych do wsparcia osób, które wyjaśniają każdą pozycję wniosku i pomagają w klarownym opisywaniu informacji. Najczęściej składa się wnioski o powstawanie placów zabaw, boisk, plenerowych placów ćwiczeń, niekiedy budowę drogi lub chodnika. Jednak tak naprawdę wyobraźnia wnioskodawcy może być nieograniczona – jeśli jego projekt nie osiągnie kosmicznych wartości pieniężnych, może wymyślić niemalże wszystko. Kolejnym krokiem jest zdobywanie poparcia od innych mieszkańców. Przeprowadza się mini kampanię, która ma na celu zebranie jak największej ilości zwolenników danego pomysłu. Ci zwolennicy bowiem w dniu głosowania będą decydowali o wnioskach, które zostaną faktycznie zrealizowane. Wciąż walczy się o jak największą frekwencję na głosowaniach, tak, aby były one jak najbardziej miarodajne.

Nie przyglądaj się, tylko działaj!

Głosowanie i składanie wniosków do budżetu obywatelskiego to stosunkowo prosty sposób na zadecydowanie o pieniądzach gminy. Dobrze to wykorzystać, ponieważ w rzeczywistości państwowej i samorządowej, rzadko zdarza się, że coś jest takie proste. Możliwość decydowania to także możliwość budowania lepszej przestrzeni miejskiej, która odpowiada prawdziwym potrzebom, nie zaś tym domniemanym przez urzędujących polityków. Ponadto w ten sposób można zbudować świadome społeczeństwo obywatelskie. Budżet obywatelski jest tego najlepszym przykładem. Oduczyć ludzi bierności, a nauczyć działania i brania spraw we własne ręce. Chcesz coś zmienić? Nie czekaj, aż zrobią to inni. Sam wyjdź z inicjatywą i zmieniaj swoją rzeczywistość!